Всички Категории
Каталог

Гаранция и сервиз

Гаранционните ни условия отговарят на изискванията, съгласно българското законодателство. Гаранцията е 24 месеца, освен ако в продукта не е упомената по-дълга гаранция! За всеки уред ще получите Гаранционна карта с подробно описани гаранционни условия, сериен номер на продукта и други.

 

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЧРЕЗ СЕРВИЗНАТА МРЕЖА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продуктите, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи, както и от сервизни центрове, изрично посочени от тях в условията на гаранцията. При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обърнете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта, за нужната консултация. Най-често дефектният продукт следва да се транспортира директно до най-близкия сервизен център, посочен в гаранционната карта. Този център, оторизиран от производителя, поема цялата отговорност за ремонта на продукта.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво.

За допълнителна информация свържете се с нас на тел.: +359882059174

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

При желание от страна на клиента, гаранционната техника може да бъде донесена или, изпратена до нас. От там наш служител ще я изпрати към оторизирания сервиз.

 • ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ROBOMAX.BG

Всяка техника с гаранционна карта, издадена от фирма Robomax.bg може бъде сервизирана от фирмата продавач или друг сервизен център.

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване:

 • ПРИЕМ В СЕРВИЗ

Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач или до най-близкия до клиента сервизен център с куриер или лично. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от копие от фактура и оригинална гаранционна карта.

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:

 • ремонт на продукта
 • частична или цялостна замяна
 • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

 • ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА КЪМ КЛИЕНТА

След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервизен център, според неговото желание. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз.

Замяна след трети хардуерен ремонт

Съобразно законовите разпоредби, "Роборок" ООД осигурява на своите клиенти възможност за замяна на техниката, закупена от фирмата, или връщане на заплатената сума, при потвърден четвърти хардуерен ремонт. За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана три пъти в оторизиран сервиз и да продължава да създава хардуерни проблеми. Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.

Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации и проблеми при работа със софтуерни приложения.

Robomax.bg отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

 • Механични удари, вследствие на които е счупен корпуса на устройството или друга част от него;
 • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
 • Залято устройство с течност;
 • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
 • Липсващи и повредени бутони;
 • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);